„Тач“ Покриви в България

    Тач покриви са традиционни методи за ремонт на покрив, при който се използват сухи разстителности, като слама, тръстика и др. за да се създаде покривно покритие. Тач покривите все още се използват в някои страни, по-често се използват палмови листа. В много екзотични острови все още се правят така покривите заради екологичността, дизайна, […]